Какво представлява биоетанолът?

Биоетанолът се добива от алкохолна ферментация на суровини (царевица, картофи, ръж и пшеница), както и растения, съдържащи захар (захар, цвекло и захарна тръстика), след което се дестилира и дехидратира. Биоетанолът търпи тройна ректификация с цел химическа чистота,  необходима, за да може при горенето си горивото да отделя само въглероден диоксид и водни пари в такова съотношение, в каквото човек издиша тези газове.

Колко струва биоетанолът?

Дугез ООД предлага биоетанол с марка Дугез, висококачествено гориво с TÜV сертификат, подлежащ на постоянен производствен контрол. Биоетанолът е с постоянна наличност в склада ни, с чистота 96.6% и е в удобни разфасовки. Актуалната ценова листа на предлагания биоетанол и повече информация можете да намерите тук.  

Колко е средният разход на биоетанол за час?

Разходът на биоетанол зависи преди всичко от обема на горивната камера в различните модели биокамини.

Други фактори, които оказват влияние са например надморска височина, чистота на въздуха в помещението, наличието на кислород, става ли течение и т.н. Средният разход за горивна камера с обем 1000 мл е 300 мл/ч.

Отделя ли се неприятен мирис при горенето на биоетанол?

При горене биоетанолът не отделя вредни газове, миризми или пушек, а единствено водна пара и въглероден двуокис, две вещества, които ние постоянно вдишваме и издишваме. Изгарянето на 1 л. биоетанол отделя въглероден двуокис, равен на количеството отделящо се при изгарянето на 2 средни по големина свещи. Хора със силно обоняние могат да доловят специфичния мирис при загасяването на биокамината. Дугез ООД разполага с различни ароматни етерични масла, от които могат да се сложат няколко капки директно в горивната камера преди запалване, за да се получи ароматерапевтичен ефект.

Може ли да се използва друго гориво освен биоетанол?

Биокамините са пригодени за работа само с биоетанол!

Препоръчваме да се използват предлаганите от нас продукти! Не се използват други спиртове, бензини, терпентин или горящи масла, тъй като при тях се отделят вредни газове и дим и рискувате да се задушите!

Какъв е принципът на работа на биокамината и отделя ли тя топлина?

 

Горивото се налива в горивната камера. Пълни се не повече от 3/4 от обема й с биоетанол. С подходяща дълга запалка или удължен кибрит се запалва. Препоръчваме, запалвайки камината, да стоите отстрани, а не пред нея. Необходими са 5 – 10 мин., за да се разгори пламъкът и да се достигне оптималната температура на горене. При повечето модели пламъкът може да се регулира. За да загасите пламъка използвайте загасителя.

Не се опитвайте да гасите чрез духане, това още повече ще разгори пламъка!

Никога не наливайте биоетанол в запалена горивна камера!

Ако желаете да допълните с гориво, то първо загасете пламъка, изчакайте 15 мин., за да се охлади горивната камера и тогава долейте биоетанол.

Като всеки жив огън и най-малките модели биокамини отделят топлина. Отделянето на топлина зависи от размера и броя на горивните камери. Топлоотдаването е обозначено на сайта ни при всеки модел.

Като цяло етаноловата камина не изисква никаква поддръжка след сглобяване, не произвежда пепел или остатъци и наличието на елементи, които могат да бъдат изложени на износване, е напълно предотвратено, което гарантира постоянна стабилност във времето.

Нищо не може да бъде по-просто, просто изсипете биоетанола в горелката и го запалете с пиезоелектрическа запалка (дългите кухненски запалки).

НЕ се нуждаете от комин. 

НЕ се свързвате към електрическата система.

НЕ се свързвате с газова система.

НЕ произвеждат дим.

НЕ произвеждат пепел.

Как мога да разбера размера на дадена биокамина?

Под всеки модел, в описанието на продукта и сред снимките ще намерите и чертеж с точните размери на продукта.

Може ли да бъде поставено предпазно стъкло, което да затваря изцяло или частично камината отпред?

Биокамината не може да бъде изцяло затворена със стъкло, поради липсата на комин с тяга и необходимостта от кислород за процеса на горене. Повечето модели имат възможност за поставяне на частично стъкло с височина от 10 см. 

Сложен ли е монтажът на биокамина за вграждане?

Биокамината пристига вече сглобена и готова за вграждане. Поставянето й не изисква специални умения – закачва се в изградена ниша в стената или предстенна конструкция посредством дюбели. Желателно е да се вгради в пожароустойчиви материали.

Може ли да направя биоетанолова камина от стара камина, която не използвам?

Да, може чрез поставяне на горивна камера/горелка или декоративен сет.

Може ли да се направи биокамина по зададен от мен проект ?

Ние сме единствената италианска фирма на българския пазар с биокамини изцяло проектирани и произведени в Италия. Изготвяме Вашите индивидуални проекти за максимално кратък период от време.